Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 45/2008 z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5.150.00 euro na: "Przebudowę ulicy Żeromskiego w Ćmielowie".