Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 47/2008 z dnia 08 sierpnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5.150.00 euro na: "Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej w Ćmielowie".