Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 49/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie: zmian przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miasta i Gminy Ćmielów, Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów oraz zmiany Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy Ćmielów i Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.