Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 50/2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót zrealizowanych pn.: "Wykonanie remontów i przebudowy ulic i drogi na terenie Miasta i Gminy Ćmielów".