Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Ćmielowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wukonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2008r.