Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 57/2008 z dnia 08 września 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach zamówienia pn.:Wykonanie remontów i przebudowy ulic i drogi na terenie miasta i gminy Ćmielów".