Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 60/2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert ofert o dotację na realizację zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku.