Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 64/2008 z dnia 26 września 2008r. w sprawie: przyznania nagród burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.