Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 66/2008 z dnia 01 października 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach zamówienia pn.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzóstowa".