Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 67/2008 z dnia 01 października 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach zamówienia pn.:"Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej w Ćmielowie".