Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 73/2008 z dnia 17 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia wyniku otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na realizację w 2008r zadania własnego gminy Ćmielów w zakresie pomocy społecznej