Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 75/2008 z dnia 21 października 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót zrealizowanych pn.:"Remont budynku OSP w Wojnowicach".