Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 76/2008 z dnia 24 października 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach zamówienia pn.:"Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ćmielowie".