Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 77/2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro na: "Zakup paliwa do pojazdów Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielów".