Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 78/2008 z dnia 29 października 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5.150.000 euro na wykonanie: "Budowy linii elektrycznej napowietrznej n/N wydzielonego oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 0691T od miejscowości Brzóstowa do miejscowości Piaski Brzóstowskie".