OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia pn:   ,, Przebudowa  drogi gminnej  nr.000577T   Jastków - Kolonia Krzczonowice  - etap I, o nawierzchni mineralno – asfaltowej i długości około 1 500 mb wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym” na działkach o numerach ewidencyjnych:
Krzczonowice, gmina Ćmielów: 33; 46; 45; 87 oraz przez działki, które zostaną wyodrębnione z następujących działek macierzystych po wykonaniu ich podziału, tj.: 47; 49/1; 49/2; 51; 54; 55; 56; 57; 59; 60/1; 60/2; 61; 62; 63; 64/2; 65; 66; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 88; 89; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99/1; 99/2; 100; 101; 102; 103; 105; 106/2; 106/3; 106/1; 107; 108; 109; 110; 111; 406; 112
Działki przez które będzie przebiegać inwestycja po podziale:47/1; 49/5; 49/7; 51/1; 54/1; 55/1; 56/1; 57/1;59/1; 60/3; 60/5; 61/1; 62/1; 63/1; 64/3; 65/1; 66/1; 80/1; 82/1; 83/1; 84/1; 85/1; 86/1; 88/1; 89/1; 92/1; 93/1; 94/1; 95/1; 96/1; 97/1; 98/1; 99/3; 99/5; 100/1; 101/1; 102/1; 103/1; 105/1; 106/4; 106/6; 106/8; 107/1; 108/1; 109/1; 110/1; 111/1; 406/1; 112/1 Jastków , gmina Ćmielów: działka nr 244