Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 84/2008 z dnia 03 listopada 2008r. w sprawie: organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Miejsko-Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.