Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 87/2008 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ustalenia norm ich przydziału.