Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 90/2008 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót zrealizowanych w ramach zamówienia pn.:"Przebudowa i remont ulic oraz drogi na terenie miasta i gminy Ćmielów".