Referat Księgowości Budżetowej
tel. 015 8612284 wew. 21,  tel. 15 8658801 pokój Nr 8 oraz wchodzące w jego skład stanowiska pracy ds.:
-
księgowości budżetowej –  Andrzej  Skórski - realizacja zadań w zakresie: sporządzania list płac i innych wynagrodzeń, naliczanie składek na Ubezpieczenie Społeczne i innych dokumentów ZUS, zarobków do wypłaty, sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac, spraw refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w związku z zatrudnieniem Grup Robót Publicznych i Prac Interwencyjnych i innych spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz podatkiem dochodowym.  tel. 015 8612018 wew. 21, tel. 15 8658801 pokój Nr 8.
-
księgowości z zakresu inwestycji i remontów  - Krawczyk Bożena - realizuje zadania: urządzeń księgowych dot. finansowania inwestycji i remontów, rozliczanie, opiniowanie sprawozdań, księg inwentarzowych w tym rozliczanie spisów z natury, spraw ZFŚS, spraw OSP. tel. 015 8612018 wew. 21, tel. 15 8658801 pokój Nr 8.

       - Agnieszka Łupisz tel. 015 8612018 wew. 21, tel. 15 8658801 pokój Nr 8.

       - Kinga Czerwińska tel 015 8612018 wew. 21 tel 158658801 pokój Nr 8