Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 95/2008 z dnia 02 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót zrealizowanych pn.: "Remont elewacji dzwonnicy w miejscowości Ćmielów".