Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 96/2008 z dnia 02 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej przeprowadzić w dniu:
- 04 grudnia 2008 roku przetarg na sprzedaż działki położonej w Ćmielowie przy ul. Skała, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 618/1 o pow. 2,0415 ha uregulowanej w KW Nr 27602 i działek budowlanych położonych w Ćmielowie na os. im. J. Kochanowskiego oznaczonych numerami:
    - 635/5 o pow. 0,1692 ha uregulowanej w KW Nr 28821
    - 635/6 o pow. 0,1720 ha uregulowanej w KW Nr 28821
    - 635/7 o pow. 0,1643 ha uregulowanej w KW Nr 28821
- 05 grudnia 2008 roku przetarg na sprzedaż działki położonej w Ćmielowie na os. im. J. Kochanowskiego oznaczonej numerem 635/2 o pow. 0,7190 ha uregulowanej w KW Nr 28821.