Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 98/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przyjęcia Studium Wykonalności Inwestycji-Informatyzacja Miasta i Gminy w Ćmielowie.