Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 99/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro na: " Zakup paliwa do pojazdów Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie".