Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 101/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach zamówienia pn.: "Montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej Nr 420930 w miejscowości Stoki Małe".