Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 102/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach zamówienia pn.: "Budowa linii elektrycznej napowietrznej n/N wydzielonego oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 0691T od miejscowości Brzóstowa do miejscowości Piaski Brzóstowskie".