Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 105/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: sporządzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ćmielowie na rok 2009.