Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok.