Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2009 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ćmielów.