OBWIESZCZENIE STAROSTA OSTROWIECKI-,, Budowa mostu w ciągu drogi nr 0760T w Rudzie Kościelnej’’