Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 1/2011 z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie: ogłoszenia wyborów w sołectwach i osiedlach na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.