INFORMACJA

W związku z ogłoszonymi wyborami  do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 roku, Urząd Gminy w Ćmielowie informuje iż zainteresowane osoby pracą w Okręgowej Komisji Wyborczej w Ćmielowie mogą się zgłaszać do tut. Urzędu Gminy celem wypełnienia wymaganych dokumentów.  

Członek Komisji Okręgowej musi być płatnikiem podatku rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy na obszarze okręgu wyborczego tj. Gminy Ćmielów.

Ponadto osoba chętna do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej nie może kandydować do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowieckim.

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Ćmielowie pok. 6 w celu wypełnienia stosownych dokumentów:

1.      Zgłoszenie;

2.     Oświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego;

3.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w Ćmielowie przyjmowane są do dnia 24 maja 2019 roku.