Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Lidera Gminnego.