Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 4/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy oraz zasad ich koordynacji.