Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 5/2011 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 4.845.000 euro pn.: "Remont drogi gminnej Nrt 318038 T w miejscowości Brzóstowa".