Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 6/2011 z dnia 08 lutego 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - ul. Sandomierska w Ćmielowie".