Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 7/2011 z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.: "Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działce nr 588 w m. Podgórze".