Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 10/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.