Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 11/2011 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.