Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 12/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: podstawowego sposobu dokumentowania spraw oraz rodzajów przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.