Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 14/2011 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2011 rok.