Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 20/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i sposobu przeprowadzania oceny ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.