Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 21/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji do prowadzenia przeglądu materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.