Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów w sprawie sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości gminnych w roku 2011.