Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 27/2011 z dnia 05 kwietnia 2011r. w sprawie: przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w 2011 roku.