Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 30/2011 z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać końcowego odbioru zadania pn.: "Podwyższenie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Łąkowej w Ćmielowie".