Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 33/2011 z dnia 02 maja 2011r. w sprawie: powołania gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy.