Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 34/2011 z dnia 02 maja 2011r. w sprawie: ustalenia imennego składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.