Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zasad wynagradzania oraz zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektora samorządowej instytucji kultury w Ćmielowie oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody.