Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 40/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 4.845.000 euro znak: I.2710.7.2011 pn.:"Budowa placu zabaw dla dzieci wg. programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Radosna Szkoła" w Ćmielowie".